Teknik


Hela processen i förpackningstillverkning baseras på principerna om god tillverkningssed så att Din produkt kommer att uppfylla alla de högsta kvalitets- och säkerhetskrav.

Bredvid standardlösningar, såsom tryckning, skärning och limning, erbjuder vi våra kunder ett antal behandlingsalternativ: särskilda guld och silver effekter, tryck på metalliska ytor, partiell UV-lackering och så vidare.
 
Alla dessa processer sker in-line, så att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa produkter.