Pradžia Naujienos UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė baigia įgyvendinti investicinį projektą, kuriam suteikta ES parama pagal priemonę „Invest LT-2“

UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė baigia įgyvendinti investicinį projektą, kuriam suteikta ES parama pagal priemonę „Invest LT-2“

2015 rugpjūčio 4 d.
 
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė baigia įgyvendinti naujo gamybinio padalinio statybos investicinį projektą „UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės veiklos plėtra, pritraukiant tiesiogines vidaus investicijas ir kuriant naujas darbo vietas“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-080.
Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo bendrovei suteikta iki 1.857.780,64 Eur (6.414.545,00 Lt) ES struktūrinės paramos lėšų. Paramos intensyvumas - 37,34 proc. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė yra viena didžiausių kartoninės pakuotės gamintojų Lietuvoje ir Baltijos regione, sėkmingai vystanti veiklą nuo 1997 metų. Bendrovė klientams siūlo visą pakuotės gamybos procesą ir konsultacijas pakuotės konstrukcijos, tinkamiausių medžiagų ir gamybos technologijų parinkimo klausimais. Įmonė pastoviai diegia energetinių resursų naudojimo optimizavimo procesus, kas leidžia užtikrinti kuo aukštesnius gamybos efektyvumo rodiklius.
Šiuo metu Lietuvos rinkoje nėra išvystytas kartono pakuočių, skirtų maisto produktams išsinešimui (popieriniai puodeliai karštiems gėrimams, indeliai ledams, jogurtams, pakuotės greitam maistui ir t.t.) sektorius. Tokiai pakuotei dėl tiesioginio sąlyčio su maistu yra keliami itin aukšti kokybės ir saugos reikalavimai, jai gaminti būtina specifinė įranga.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė priėmė sprendimą vystyti kartoninės pakuotės, skirtos maisto produktams ir karštiems gėrimams išsinešimui, gamybos nišą. Įgyvendinant investicinį projektą „UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės veiklos plėtra, pritraukiant tiesiogines vidaus investicijas ir kuriant naujas darbo vietas“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-080, Trakų raj, Maišinės km. numatoma pastatyti naują gamybinį pastatą ir įsigyti įrangą, skirtą kartoninei pakuotei ir puodeliams gaminti.
Naujo gamybinio padalinio patalpos pilnai atitiks maisto pakuotės gamintojams keliamus ES reikalavimus, jos bus paruoštos BRC standarto sertifikavimui. Investicinio projekto įgyvendinimo dėka per 3 metus po projekto pabaigos bus sukurtos 72 naujos ilgalaikės darbo vietos.
Daugiau informacijos: www.esparama.lt