Pradžia Naujienos UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę „Naujos galimybės“ įgyvendinimą.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę „Naujos galimybės“ įgyvendinimą.

UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę „Naujos galimybės“ įgyvendinimą.

2013 birželio 5 d.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė (toliau MTL spaustuvė) sėkmingai užbaigė įgyvendinti projektą „UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2011-2013 metais“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-032).
 
Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ bendrovei suteikta iki 94.174,00 Lt (iki 55 proc.) parama.
 
MTL spaustuvė yra viena didžiausių kartoninės pakuotės gamintojų Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, sėkmingai dirbanti jau dešimtus metus. 2011 metais bendrovė modernizavo įmonės gamybinę įrangą, žymiai padidino gamybos našumą bei pajėgumus. Tai sąlygojo poreikį plėsti įmonės eksporto apimtis bei ieškoti naujų eksporto rinkų.
 
Siekiant plėsti bendrovės pardavimus eksporto rinkose, buvo parengtas ir įgyvendintas projektas „UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2011-2013 metais“.
 
Projekto metu bendrovės veikla bei gaminama produkcija buvo pristatyta 5 tarptautinėse parodose. Parodų metu potencialiems partneriams buvo dalinama rinkodaros medžiaga. Dėka projekto įgyvendinimo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bei pradėtos derybos su naujais potencialiais eksporto užsakovais esamose bei naujose eksporto rinkose.