Pradžia Naujienos UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę ProcesasLT įgyvendinimą.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę ProcesasLT įgyvendinimą.

UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto pagal priemonę ProcesasLT įgyvendinimą.

2014 liepos 15 d.
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė įgyvendinti projektą „Šiuolaikiškų vadybos metodų ir sertifikuotų valdymo sistemų diegimas, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir eksporto apimtis" (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-166). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“ bendrovei suteikta iki 87 000,00 Lt (iki 50 proc.) ES parama.
 
UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė (toliau MTL spaustuvė) yra viena didžiausių kartoninės pakuotės gamintojų Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, sėkmingai dirbanti jau daugiau kaip 10 metų.
2011 metais UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė užbaigė projekto „Įnovatyvių, įmonės produktyvumo ir konkurencingumo augimą užtikrinančių, technologijų diegimas "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvėje“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-01-118) įgyvendinimą. Šio projekto metu buvo modernizuota įmonės gamybinė įranga, žymiai padidėjo gamybos našumas bei pajėgumai. Tai sąlygojo poreikį peržiūrėti, optimizuoti ir standartizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesus.
 
Projekto „Šiuolaikiškų vadybos metodų ir sertifikuotų valdymo sistemų diegimas, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir eksporto apimtis" metu bendrovėje buvo aprašyti, standartizuoti ir centralizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesai bei įdiegti efektyvūs šiuolaikiniai procesų valdymo metodai LEAN pagrindu.