CAD


Käyttämällä monipuolisia CAD-suunnittelun mahdollisuuksia ja ajanmukaista leikkausjärjestelmää voimme välittää tarkasti tuotteenne vision.
 
Pakkauksen tuotemallin valmistaminen mahdollistaa suunniteltavan tuotteen tarkan visualisoinnin ja tulevan pakkauksen muotoilun kehittämisen, jotta lopputuote vastaa kaikkia toiveitanne.
 
Teknisten mahdollisuuksiemme ansiosta voimme tehdä tämän mahdollisimman pienin kustannuksin, tarvitsematta investoida koe-erien valmistukseen.