Hemsida Karriär

Karriär

Den största framgången för företaget – en stabil, pålitlig, hållbar, väl kvalificerad och erfaren personal.

Bolaget har idag 80 ansvarsfulla medarbetare som söker ömsesidigt nytta i samarbetet och vars
arbetsresultat uppmuntrar utvecklingen av företaget.
 
För förbättring av kvalifikationer och fördjupning av kunskaper organiseras det ständigt
utbildning av personalen.