Hemsida Marknad Apotek

Apotek


Läkemedelsförpackningar måste uppfylla de högsta produktions- och säkerhetsstandarder.
I produktionen av förpackningar för läkemedelsindustrin följer vi de strängaste kraven för god tillverkningssed.
Ditt läkemedels förpackningar kan märkas i brailleskrift.