Tobak


Förpackning för tobaksindustrin är en produkt av komplext tryck och exakt skärning. Dess produktion kräver särskild noggrannhet.
 
Skärnings verktyg måste tillverkas med extrem noggrannhet och kvalitet – först då kommer förpackningen för cigaretter att vara kvalitativ.
 
Av denna anledning tar vi en särskild hänsyn till materialval och processer av bigning och skärning.