Pradžia Naujienos Kreipimasis į klientus ir partnerius

Kreipimasis į klientus ir partnerius

2020 balandžio 10 d.
Mieli klientai ir partneriai,
 
Norime dar kartą į jus kreiptis ir informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi MTL Carton dėl pasaulinės pandemijos ir karantino paskelbimo.
 
Mūsų vykdoma gamybinė veikla vyksta be sutrikimų, gautus klientų užsakymus įgyvendiname laiku ir pilna apimtimi. Pastaruoju metu ypatingai glaudžiai bendradarbiaujame su žaliavų ir gamybos procesams reikalingų medžiagų tiekėjais, sekame jų veiklą ir galime užtikrinti, kad nėra signalų apie tai, jog žaliavų tiekimas galėtų sustoti.
 
Ir toliau mūsų prioritetas – darbuotojų ir jų šeimos narių saugumas bei sveikata. Norėdami maksimaliai užtikrinti jų saugumą bei užkirsti kelią viruso plitimui įmonėje įgyvendinome šiuos veiksmus:
·         Uždraudėme asmenų iš kitų įmonų vizitus, nebent jų apsilankymas būtų gyvybiškai reikalingas užtikrinant sklandų gamybos procesų darbą. Tokiu atveju vizitas organizuojamas iš anksto suderintu laiku, laikantis griežčiausių higienos ir socialinio atstumo reikalavimų.
·         Sustabdėme darbuotojų komandiruotes ir kitas su darbu susijusias keliones.
·         Paruošėme nuotolinio darbo sąlygas tiems darbuotojams, kuriems įmanoma savo darbus atlikti nuotoliniu būdu. Gamybos darbuotojų pamainas sudėliojome taip, kad jos nepersidengtų ir darbuotojai iš skirtingų pamainų nekontaktuotų.
·         Ypatingą dėmesį skiriame paviršių dezinfekcijai, darbuotojų higienai ir saugos priemonių darbo vietoje aprūpinimui.
 
Atliekame visus būtinus veiksmus, kurie leidžia užtikrinti, jog eskaluojama situacija neturi jokios tiesioginės įtakos mūsų gaminių saugumui.
 
Įmonėje suburta rizikos valdymo grupė, kurios pagrindinė užduotis – užtikrinti būtinųjų veiksmų, kurias nustato atsakingos institucijos visos šalies mastu, vykdymą ir kontrolę. Taip pat šie asmenys nuolat seka ir dalinasi naujausia informacija bei apmoko darbuotojus, kaip reikia užtikrinti būtinąsias saugumo priemones darbo vietoje.
 
Viruso COVID-19 epidemija neturi reikšmingos įtakos MTL Carton veiklai, gamybos procesui, užsakymų įgyvendinimo terminams. Jeigu situacija pasikeis, nedelsiant apie tai informuosime savo klientus ir partnerius.
 
Artėjant didžiausiai pavasario šventei – Velykoms, norėtume palinkėti jums ir jūsų šeimos nariams jaukių švenčių namų aplinkoje. Būkite sveiki.
 
 
Pagarbiai,
 
MTL Carton komanda