Hemsida Om oss Ekologi

Ekologi


Vi värnar om miljön och människor, som bor och arbetar i den. I vårt dagliga arbete får vi inspiration från naturen – det är den som är mest perfekta Skaparen. Därför strävar vi efter att skona den och arbeta utifrån principerna om varaktighet.

MTL: s verksamhet är organiserad i enlighet med ISO 14001, vår teknik sparar energi, minskar eller eliminerar användningen av miljöfarliga ämnen. Material som används i produktionen uppfyller de strängaste EU: s säkerhets-och kvalitetskrav