Hemsida Om oss Historia

Historia


Vår framgång har vi skapat tillsammans med våra affärspartners och kunder. Kontinuerlig förbättring av arbetsmetoder, investeringar i teknisk innovation, människor och deras drömmar har hjälpt företaget att växa och expandera framgångsrikt.

Hur vi växte upp:
 
Tryckeriet startade 1997 inom förlagsbranschen.
 
1997-1999 började tryckeriet att specialisera sig på tryckning av förpackningskartong.
Vi köpte den första tryckpressen Heidelberg GTO 52 och en fräs BOBST 76-E. Med förbättrad kvalitet av produkter krävdes det från vår växande 
kundkrets att fortsätta utvecklingen av produktionen och därmed ökade vi vår kapacitet. Det köptes en tryckpress MAN Roland 202 TOB.
 
Året 2000 var ett tillväxtår. Vi köpte ny utrustning – en tryckmaskin Heidelberg SM och en automatisk skärmaskin Bobst SP. Tryckeriet flyttades till nya lokaler detta år.
 
Under åren 2001-2002, för att mer effektivt hantera den snabbt ökande volymen av produktionen, omorganiserade vi företagets affärsprocesser. Ansträngningen
för att arbeta snabbt, noggrant och kreativt kröntes med en i utställningen AgroBalt år 2002 vunnen titel "Bästa förpackningen".
 
2004-2006 arbetade vi med förbättring av produktionskvalitet. Vi har utvidgat produktions- och lagringsanläggningar samt förvärvat en skärmaskin Bobst 104ER. Detta gjorde det möjligt att minska tid för orders fullgörande och förbättra snittkvalitet. Bolaget har genomfört ett kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000.
 
Under år 2007 startade vi en ny tjänst – att konsultera företag om förpackning av produkter och automatisering av processer, samt ge stöd i valet av den mest lämpliga utrustningen.
 
2010-2011 fortsätter MTL sin utveckling. Vi förvärvade en Heidelberg tryckpress, som har inte några motsvarigheter i Baltikum. Våra investeringar i utrustning och utbildning av personal översteg 6 miljoner Euro. I år blev vi en av de största tryckerier i Baltikum.