Hjemmeside Om oss Økologi

Økologi


Vi bryr oss om miljøet og menneskene som jobber og bor der. Naturen gir oss daglig inspirasjon for den er den perfekte skaperen. Derfor vil vi opprettholde den og setter pris på langvarighetsprinsipp.
 
MTLs virksomhet organiseres i samsvar med kravene til ISO 14001 og EMAS. Våre teknologier sparer  energi samt minsker eller eliminerer forbruket av miljøfarlige stoffer. Stoffene som anvendes i produksjonen oppfyller strengeste EUs sikkerhets- og kvalitetskrav.