CAD


Anvendelse av CAD muligheter og moderne kuttingsutstyr skal reflektere deres visjon.
 
Produksjon av eksempler lar oss gi form til produktet og gir oss oss mulighet til å forbedre forpakningens design slik at den oppfyller deres forventninger.
 
Vårt teknisk utstyr holder minimale kostnader og lar oss slippe ekstra investeringer i prøvepartier.