Hemsida Om oss Vision / Mission

Vision / Mission


Vision
Energiska, moderna, innovativa förpacknings professionella och ledare i Nord-och Centraleuropa.

Mission
Effektiva lösningar i förpacknings produktion och paketering, senaste teknik, hög kvalitet och miljövänliga produkter.
 
Värden
 
Ansvar
Plikttrogenhet i tidhållning och professionellt fullgörande av sina kontraktsskyldigheter för upprätthållning av långsiktiga ömsesidigt givande förhållande.
 
Erfarenhet
Många års arbetslivserfarenhet är en garanti för professionalism i MTL.

Drive
Utveckling och ständiga förbättringar är de viktigaste motorerna i bolaget.